Mój pierwszy wpis na stronie

Opcja umożliwia filtrowanie, które spełnia wszystkie podane warunki bądź tylko jeden dowolny. Nad listą wyświetlonych wyników można zobaczyć parametry, po jakich wykonane zostało filtrowanie.

Po wybraniu opcji Filtruj, otworzy się okno Filtrowania zaawansowanego, gdzie do wyboru mamy dwie możliwości:

– Wszystkie spełnione warunki,

– Spełniony dowolny warunek.

Mój pierwszy wpis na stronie
Przewiń na górę
Skip to content