Powiatowy Inspektorat Weterynarii

W Łowiczu

Aktualności i ogłoszenia

Struktura organizacyjna

Pracownicy

Artur Moskwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu
Tel: 468375578

Wioletta Ignaczak

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu
Tel: 468375578

Sekretariat PIW Łowicz

-Hanna Słoma
-Karolina Sosińska
Tel: 468375578 wew: 101

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

-Lek.wet. Anna Trepkowska
-mgr Witold Antoniak
Lek.wet Iwona Turniak Tel: 468375578 wew: 102

Zespół ds. pasz i utylizacji

mgr Ewa Wojciechowska
Tel: 468375578 wew: 103

Zespól ds. zdrowia i ochrony zwierząt

-Lek.wet. Małgorzata Burzyńska
-mgr inż. Anna Zagawa Tel: 468375578 wew: 204

Zespól ds. zdrowia i ochrony zwierząt

-Lek.wet. Monika Grenik
-Lek.wet. Małgorzata Kołosowska
-Lek.wet Rafał Pająkowski
Tel: 468375578 wew: 205
Lek.wet. Aleksandra Teranowicz
Tel: 468375578 wew: 203

Zespół ds. finansowo-księgowych

-Gł Księgowy: Monika Materek
Tel: 468375578 wew: 301
-Elżbieta Bury
Tel: 468375578 wew: 302

-Agnieszka Wujkowska
Tel: 468375578 wew: 303

Kierunki i zakres działań

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu łowickiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie,
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania.

Lokalizacja

Masz do Nas pytania ?

Zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza na stronie.

Przewiń na górę
Skip to content