Author : admin

Stosowanie antybiotyków w leczeniu weterynaryjnym

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, jaj i mięsa w czasie karencji, od ostatniego dnia podania antybiotyku zwierzętom przez lekarza […]

Informacja o uboju z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje […]

Trzecie ogłoszenie

Opcja umożliwia filtrowanie, które spełnia wszystkie podane warunki bądź tylko jeden dowolny. Nad listą wyświetlonych wyników można zobaczyć parametry, po jakich wykonane zostało filtrowanie. Po wybraniu opcji Filtruj, otworzy się okno Filtrowania zaawansowanego, gdzie do wyboru mamy dwie możliwości: – Wszystkie spełnione warunki, – Spełniony dowolny warunek.

Przewiń na górę
Skip to content