Osoba odpowiedzialna:

Ewa Wojciechowska

Inspektor Weterynarii d/s. pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

tel.: 0-46-837-55-78