ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYZNACZEŃ PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOWICZU

W roku 2016 na terenie powiatu łowickiego planowane są wyznaczenia w następującym zakresie:

• wykonywanie badań rozpoznawczych zwierząt w ramach kontroli zakażeń gruźlicą bydła

i szczepień ochronnych na obszarze 9 gmin powiatu łowickiego i miasta Łowicza;

• obserwacja zwierząt w kierunku wścieklizny na obszarze 9 gmin powiatu łowickiego i miasta

Łowicza;

• sprawowanie nadzoru nad miejscem gromadzenia zwierząt w miejscowości Jackowice, skupu

lub sprzedaży zwierząt w miejscowościach: Kiernozia, Wicie, Zalesie, Złaków Kościelny,

Bąków Dolny, Łaguszew, Błędów, Różyce, Bednary, targowiskiem w miejscowości Kiernozia

oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na obszarze powiatu łowickiego;

• badania zwierząt wprowadzanych na rynek krajowy, przeznaczonych do handlu i wywozu oraz

wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta na

obszarze 9 gmin powiatu łowickiego i miasta Łowicza;

• badanie mięsa zwierząt rzeźnych i łownych wraz z wystawianiem wymaganych zaświadczeń na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gospodarstw powiatu łowickiego;

• sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe

i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt

w trakcie uboju w następujących zakładach:

1. „Zakład Masarski" Teresa Sasin, ul. Warszawska 1, 99-423 Bielawy

2. „Zakład Mięsny DAMIAN" Michał Lewandowski, Chąśno 57, 99-413 Chąśno

3. „Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych" Justyna Tomaszewska, ul. Targowa 1, 99-420 Łyszkowice

• badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Terenowej Pracowni Wytrawiania nr 8

w Zduńskiej Dąbrowie;

• sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka na terenie powiatu łowickiego;

• pobieranie próbek do badań w ramach realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego

na obszarze 9 gmin powiatu łowickiego i miasta Łowicza;

• pobieranie próbek do badań w ramach kontroli występowania chorób zakaźnych zwierząt:

enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła, choroba niebieskiego języka, wysoce zjadliwa

grypa ptaków u drobiu i ptaków dzikich, pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, klasyczny

i afrykański pomór świń, gorączka Q, bruceloza owiec i kóz, IBR/IPV na terenie powiatu

łowickiego;

• sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią na obszarze powiatu łowickiego;

• czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń w ramach programu zwalczania

choroby Aujeszkyego.