ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 października 2018 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843)

 

Pobierz zapytanie w formacie PDF