Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski

Zasady bioasekuracji