Rozporządzenie Ministra Rolnicta i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zarządzenia środkó związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 poz. 2091)