Rozporządzenie Nr 12_2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018